Een plan voor sterkesteden en vitale regio'sin heel Nederland.

Het protest ging niet alleen over de stikstofplannen, maar over een breder gevoel dat Den Haag er niet voor hen is. Dat gevoel leeft breder, ook in de stad

Johan Remkes sprak over de wanhoop in de ogen van heel redelijke mensen. Hij wilde naar hen luisteren en een echt gesprek aangaan.

Als je vanuit de ruimte naar Nederland kijkt zie je pas wat voor raar land we zijn. Een stukje land aan de rand van Europa waar een paar grote rivieren in zee stromen.

Vanuit de geschiedenis zijn we altijdeen land geweest met grote verschillen.Tussen Friezen en Franken,Hollanders en Zuiderlingen.Een land dat tolerant was voor anderereligies en levensopvattingen.

history

Wat is er gebeurd?

Zijn de verschillen echt zo groot? Daar zijn we ingedoken.

Kaart

Als we deze discussie heel plat slaan, ziet Nederland er zo uit: in het vierkant gaat het economisch zeer goed. Daarbuiten zijn de kansen minder groot.

Kaart

Op deze kaart zie je dat in de ruit veel meer banen binnen een half uur bereikbaar zijn. Hoe groener hoe meer banen er voor het kiezen zijn.

Bron: PBL
Kaart

En op deze kaart zie je waar Nederland de vorige 20 jaar groeide. In deze donkere gebieden zijn de banen fors toegenomen.

Bron: Rabobank
Kaart

En op deze kaart zie je waar de bevolking in de groene gebieden tot 2050 gaat groeien. In de grijze gebieden wordt krimp verwacht. Er zit veel overlap tussen deze kaarten.

Bron: PBL

Wat zegt dit allemaal? Het zegt dat er echt wel wat aan de hand is zowel in de regio, als ook in de grote stad.

Kaart

We nemen als voorbeeld Den Haag. Op dit kaartje zie je in welke wijken de meeste mensen moeite hebben met rondkomen. In de donkerrode wijken wonen de meeste mensen die aangeven het eind van de maand niet te halen.

Kaart

In diezelfde wijken zie je dat het lerarentekort ook groter is. Hoe blauwer, hoe groter het tekort.

Kaart

En dat mensen zich minder veilig voelen. In de blauwe gebieden is het veiligheidsgevoel het laagst.

Kaart

Tot slot ligt de opkomst bij verkiezingen ook lager. Hoe roder de wijk, hoe lager de opkomst.

Maar hoe kan dat dan? Waarom zijn de verschillen nu zoveel groter? Daar zijn wij ook in gedoken.

In de afgelopen dertig jaar (ongeveer) werd de overheid steeds meer als een bedrijf geleid: de burger was een klant en beleid moest goedkoop en vooral rendabel zijn.

Dan levert een metro in de grote stad al snel meer op dan een trein naar Groningen of Friesland.

In de grote steden werden oude wijken opgeknapt en al snel peperduur voor de oorspronkelijke bewoners, of voor de leraar of politieagent die in de stad wilden werken.

Ook dat klopt niet. Dan worden verschillen ineens een probleem.

Met de wijsheid van nu was die eenzijdige focus op winst & groei niet de slimste keuze. Het heeft geleid tot ongelijkheid, boosheid en steeds meer tot een samenleving onder spanning.

Maar het kan anders. Wat is er nodig is om de vlaggen weer recht te hangen?

Vlag weer normaal

Een plan! Een plan voor heel Nederland. waarbij we niet vanuit Den Haag beslissen hoe mensen moeten leven.